Styrfiler / tilldelningsfiler

Bild: Mats Söderström

Precisionsodling är ett vitt begrepp. Att mäta skörden på varje punkt genom skördekartering, markens näringsinnehåll genom markkartering eller att analysera grödans status med hjälp av Yara N-Sensor, är alla metoder för att beskriva verkligheten. De är ypperliga instrument för att finna avvikande områden och förklara skillnader i tillväxten inom ett fält. Vill man gå ett steg längre och anpassa brukningen till det optimala på varje punkt av fältet, så måste informationen användas till att styra odlingsåtgärderna

Vad är en styrfil?

Styrfiler kallas också ofta tilldelningsfiler. En styrfil är en elektronisk karta med information om t ex gödselgivan i varje del av fältet. När spridningen sker håller datorn med hjälp av GPS reda på var i fältet traktorn befinner sig och läser i styrfilen vilken giva som skall läggas. Därefter lägger den till en fördröjning på några sekunder och justerar sedan givan så att rätt mängd hamnar på rätt plats i fältet.

Vilken utrustning krävs för automatisk GPS-styrning?

Den utrustning som krävs för att automatiskt tillföra en varierad mängd av ett visst gödsel- eller kalkmedel har tidigare varit dyr och för specialiserad på vissa maskinfabrikat för att vara en motiverad investering på gårdsnivå. Numera kan lantbrukaren använda Yara N-Sensors styrmodul eller använda en handdator med GPS. Handdatorn har också fördelen att man kan se i kartan var på fältet man befinner sig, och dessutom skapa egna geografiska data, t ex i fält mäta in brunnar, diken, ogräsområden eller göra en indelning av fältet i delar för anpassning av gödselgivor. Utrustningen kan automatiskt styra de flesta typer av gödsel eller kalkspridarutrustningar direkt från en digital karta.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.