Koordinater

Koordinater är ett sätt att beskriva en position med siffror.

En punkt på jorden kan beskrivas på flera sätt. Ett är att tänka sig en genomskärning av jordklotet. Med utgångspunkt från en linje mellan ekvatorn och jordens mittpunkt, kan vinkeln till vår position mätas. Värdet ligger alltid mellan 0° (ekvatorn) och 90° (Nordpolen). Detta kallas sfäriska koordinater och kan anges i nord-sydlig riktning (latitud) och i ost-västlig riktning (longitud, mätt med utgångspunkt från Greenwichmeridianen istället för ekvatorn). För exaktheten anges även delar av vinkeln. Antingen anger man grader, minuter och sekunder (förkortas DMS) eller decimalgrader (DD).

Exempel:
15°48’29’’,8 (DMS) = 15,80803 (DD)

När man mäter med en GPS-apparat får man ofta ut positionen i decimalgrader i ett positionssystem som benämns WGS1984 eller bara WGS84

Bild: Jan Alexandersson, Karlstad Universitet

En karta är en generalisering av verkligheten, där man försöker avbilda en del av det runda jordklotet på en plan yta. Att överföra den buktande jordytan till en plan yta kallas projektion och kan göras på många sätt, men är egentligen omöjlig att få exakt. Felen blir större ju mer av världen (ju mer buktning) som kartan skall omfatta och ju längre från mitten av kartan man kommer. Våra gamla skolkartor visar t ex Grönland och Antarktis i grotesk förstoring. När vi gör kartor över Sverige används inte samma typ av projektion som till en världskarta. Vår projektion utgår från en nord-sydlig linje (medelmeridian), som ligger inom Sverige (2,15° väster om Stockholms gamla observatorium). Därmed fås en så exakt avbildning som möjligt, vilket är viktigt för att t ex kunna mäta avstånd och areor i kartan samt få riktiga proportioner.

Kartprojektioner - Bild: Jan Alexandersson, Karlstad Universitet

Till svenska kartor har använts ett referenssystem som kallas RT90, Rikets Triangelnät 1990 eller bara "Rikets nät”. Numera har man infört ett nytt nationellt referenssystem som heter Sweref99TM som ersätter RT90. Anledningen är bl a att man inom EU-länderna får system uppbyggda enligt samma princip vilket underlättar i många sammanhang.

Således kan varje position anges på olika sätt beroende på vilken projektion och vilket referenssystem som används. När man bearbetar kartor i datorn och t ex vill göra en karta som visar ett fält, kan det vara en fördel om de data man samlat in är registrerade i RT90 eller Sweref99TM (jämfört med WGS84). I annat fall måste kartprogrammet göra en omräkningsprocedur, det vill säga en projektion för att man ska få rätt proportioner på fältet och kunna mäta avstånd på kartan.

Exempel:

Longitud 12°38’2,7’’
Latitud 58°20’21,25’’
uttryckt i DMS, dvs grader, minuter och sekunder

Decimalgrader (DD) blir det:
12°+(38/60)+(2,7/3600), dvs
Long.: 12,63408
Lat.: 58,33924

Samma position i Sweref99TM (i meter) är:
Ost (x) = 361495
Nord (y) = 6468914

RT90 2,5 gon Väst (i m):
Ost = 1314302
Nord = 6472814

Vissa kommuner använder ett eget koordinatsystem på ritningar och kartor

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.