Referenser

Delin, S. 2000. Hantering av geografiska data inom ett jordbruksfält. Precisionsodling i Väst Teknisk Rapport 4

Eriksson, E. 2008. Markkartering anpassad för precisionsodling. Rapport 2008:3

Källgård, H. 2011. Utvärdering av Yara N-sensor. http://www.yara.se/doc/37775_Banner_Utv%c3%a4rdering%20Yara%20N-Sensor.pdf

Söderström, M., Wijkmark, L., Martinsson, J. och Nissen, K.
, 2008. Avstånd mellan körspår – en jämförelse mellan traditionell spårmarkör och autostyrning med GPS. POS (Precisionsodling Sverige) Teknisk rapport Nr 10

Rydberg, A., Hagner, O., Söderström, M. & Börjesson, T.
 2007. Obemannad flygfarkost övervakar grödorna. JTI rapport 358

Söderström, M. 2010. Interpolerade markkartor – några riktlinjer. POS (Precisionsodling  Sverige) Teknisk rapport Nr 21

Söderström, M., Börjesson, T., Pettersson, C.G., Nissen, K. & Hagner, O. 2009. Prognoser för maltkornskvalitet med fjärranalys. POS (Precisionsodling Sverige) Teknisk rapport Nr 20

Söderström, M., Gruvaeus, I. och Wijkmark, L., 2008. Gammastrålningsmätning för detaljerad kartering av jordarter inom fält. POS (Precisionsodling Sverige) Teknisk rapport Nr 11

Söderström, M & Nyberg, A. 2012. Nyckeltal för bedömning av ekonomiska och miljömässiga effekter vid tillämpning av precisionsodling. POS (Precisionsodling Sverige) Teknisk rapport, Manuskript

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Söderström, Mats (2008) The use of near infrared (NIR) spectroscopy to improve soil mapping at the farm scale. pp. 57-69. ISSN 1385-2256 . http://www.lantbruksforskning.se

Yara AB. 2002. Precisionsskolan. Växtpressen.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.