Välkommen till POS – Precisionsodling Sverige!

Precisionsodling Sverige (POS) är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige. Verksamheten startade 1996 under namnet Precisionsodling i Väst.

Arbetet drivs i projektform med en basfinansiering från Agroväst Livsmedel AB. Aktiva i POS är främst forskargruppen för Precisionsodling och pedometri, SLU i Skara som tillhör Inst. för mark och miljö, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Yara AB i Sverige, RISE Research Institutes Sweden och lantbrukare i Sverige.

Genom basfinansieringen kan normalt några mindre pilotprojekt genomföras varje år som sedan är tänkta att ligga till grund för större projekt där finansiering söks från t ex olika forskningsstiftelser. POS medverkar gärna i projektansökningar och kan ofta bidra med data och tekniskt stöd för precisionsodlingsinriktade projekt.

Alla som har intresse av precisionsodling är välkomna att kontakta POS.


Där svåra begrepp blir enkla

Vill du på ett lättfattligt sätt lära dig teorin bakom många av begreppen inom precisionsodlingen är Precisionsskolan rätt ställe. Precisionsskolan är ett projekt som drivs av Agroväst inom ramen för Precisionsodling Sverige (POS), ett nätverk för aktörer inom precisionsodlingsutveckling.

Välkommen att besöka Precisionsskolan här >>>

Från UAV-bilder till styrning av spridare

Med den molnbaserade applikationen Solvi.nu får du användning av dina UAV-bilder i praktiken!

Henrik förklarar N-gödsling:

Styr efter lerhaltskartan!

SLU har i samverkan med SGU tagit fram texturkartor över mer än 90 % av Sveriges åkermark. Här finns all info

Markdata.se - skapa tilldelningsfiler

Kartvisare: Lerhaltskartan - DSMS mobilapp 
FAO-kikaren
SGUs testkartvisare - alla texturklasser

POS-relaterade nyheter från Agroväst

Agroväst deltar på mässan Lantbruket i Centrum i Lidköping

Välkommen att ta del av vad hela lantbruket har att erbjuda på ett och samma ställe! Delta i ett unikt arrangemang där lantbruket flyttar in i Lidköping stad. Fokuset faller på mässans fyra tydliga fokusområden, allt för att göra det så lätt som möjligt för er besökare att hitta rätt. Inomgårdsutrustning, Maskiner, Förnödenheter, Rådgivning och […]

Läs mer
Webbinarium - Digital betesdrift 22 maj

Optimera betesdriften med moderna lösningar Välkommen till digitalt webbinarie med fokus på digitala verktyg inom bete. Oleksiy Guzhva, veterinär samt forskare inom SLU och SustAinimal, berättar om aktuella projekt inom temat. Vi går in på de olika verktyg som utvecklas inom området, exempelvis digital parasit- och betesövervakning. Oleksiy tar även upp arbetet med appen PickAMoo […]

Läs mer
Intensiva och kunskapsberikande dagar i Brugge

DivGrass-projektets partners samlades nyligen för ett tvådagarsmöte i Brugge, Belgien som var fyllt av innovation, samarbete och meningsfulla diskussioner. Under mötet hade vi den ovärderliga möjligheten att besöka gårdar med biologisk mångfald i regionen och bevittna det invecklade samspelet mellan jordbruk och bevarande av biologisk mångfald. Under två dagar deltog vårt mångsidiga team av experter […]

Läs mer

Projekt i programmet

Hittade inga projekt.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.