Välkommen till POS – Precisionsodling Sverige!

Precisionsodling Sverige (POS) är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige. Verksamheten startade 1996 under namnet Precisionsodling i Väst.

Arbetet drivs i projektform med en basfinansiering från Agroväst Livsmedel AB. Aktiva i POS är främst forskargruppen för Precisionsodling och pedometri, SLU i Skara som tillhör Inst. för mark och miljö, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Yara AB i Sverige, RISE Research Institutes Sweden och lantbrukare i Sverige.

Genom basfinansieringen kan normalt några mindre pilotprojekt genomföras varje år som sedan är tänkta att ligga till grund för större projekt där finansiering söks från t ex olika forskningsstiftelser. POS medverkar gärna i projektansökningar och kan ofta bidra med data och tekniskt stöd för precisionsodlingsinriktade projekt.

Alla som har intresse av precisionsodling är välkomna att kontakta POS.

Där svåra begrepp blir enkla

Vill du på ett lättfattligt sätt lära dig teorin bakom många av begreppen inom precisionsodlingen är Precisionsskolan rätt ställe. Precisionsskolan är ett projekt som drivs av Agroväst inom ramen för Precisionsodling Sverige (POS), ett nätverk för aktörer inom precisionsodlingsutveckling.

Välkommen att besöka Precisionsskolan här >>>

 


Från UAV-bilder till styrning av spridare

Med den molnbaserade applikationen Solvi.nu får du användning av dina UAV-bilder i praktiken!

Henrik förklarar N-gödsling:

Styr efter lerhaltskartan!

SLU har i samverkan med SGU tagit fram texturkartor över mer än 90 % av Sveriges åkermark. Här finns all info

Markdata.se - skapa tilldelningsfiler

Kartvisare:
Lerhaltskartan - DSMS mobilapp 

FAO-kikaren
SGUs testkartvisare - alla texturklasser

POS-relaterade nyheter från Agroväst

Ska du till Borgeby Fältdagar? Vi också!

Den 28-29 juni kan ni träffa oss på Borgeby Fältdagar - lantbruksmässan i fält. Du hittar oss i Stortältet i monter S27. Under dagarna kommer vi presentera några av våra projekt som vi ar och har varit delaktiga i, med vår medverkan att stötta på olika sätt. Från idé till färdig produkt eller koncept.Inom kort […]

Läs mer
Nytt livsmedelsstrategiskt projekt godkänt

Det tidigare projektet "Rätt från slätt" har banat väg för ett nytt projekt som nyligen godkändes och som går under benämningen ROLIS, där vi har förmånen att vara en del i samverkansgruppen. Projektet ska skapa nya affärsmodeller genom samverkan på Västgötaslätten och verka för robusthet och cirkulära flöden. Tanken är att ta vara sidoströmmar som […]

Läs mer
Är du vår nya Verkställande Direktör?

LEDIG TJÄNST - Agroväst är klustermotorn för västsvenskt lantbruk med syfte att skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lantbruk och vi söker nu en driven VD till sin verksamhet. Som VD för Agroväst kommer du arbeta i ett bolag som är det främsta inom sin bransch i Sverige idag och som har som ambition att […]

Läs mer

Projekt i programmet

Hittade inga projekt.

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.