Välkommen till POS – Precisionsodling Sverige!

Precisionsodling Sverige (POS) är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige. Verksamheten startade 1996 under namnet Precisionsodling i Väst.

Arbetet drivs i projektform med en basfinansiering från Agroväst Livsmedel AB. Aktiva i POS är främst forskargruppen för Precisionsodling och pedometri, SLU i Skara som tillhör Inst. för mark och miljö, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Yara AB i Sverige, RISE Research Institutes Sweden och lantbrukare i Sverige.

Genom basfinansieringen kan normalt några mindre pilotprojekt genomföras varje år som sedan är tänkta att ligga till grund för större projekt där finansiering söks från t ex olika forskningsstiftelser. POS medverkar gärna i projektansökningar och kan ofta bidra med data och tekniskt stöd för precisionsodlingsinriktade projekt.

Alla som har intresse av precisionsodling är välkomna att kontakta POS.

Där svåra begrepp blir enkla

Vill du på ett lättfattligt sätt lära dig teorin bakom många av begreppen inom precisionsodlingen är Precisionsskolan rätt ställe. Precisionsskolan är ett projekt som drivs av Agroväst inom ramen för Precisionsodling Sverige (POS), ett nätverk för aktörer inom precisionsodlingsutveckling.

Välkommen att besöka Precisionsskolan här >>>

 


Från UAV-bilder till styrning av spridare

Med den molnbaserade applikationen Solvi.nu får du användning av dina UAV-bilder i praktiken!

Henrik förklarar N-gödsling:

Styr efter lerhaltskartan!

SLU har i samverkan med SGU tagit fram texturkartor över mer än 90 % av Sveriges åkermark. Här finns all info

Markdata.se - skapa tilldelningsfiler

Kartvisare:
Lerhaltskartan - DSMS mobilapp 

FAO-kikaren
SGUs testkartvisare - alla texturklasser

POS-relaterade nyheter från Agroväst

Dina åsikter som lantbrukare är värdefulla

Oper8 är ett nystartat EU projekt med målsättning att öka användningen av alternativa ogräsbekämpningsmetoder. Problemen med herbicidresistens ökar hela tiden samtidigt som tillgången på godkända preparat minskar och det blir allt svårare att hitta nya aktiva substanser.Därför är det viktigare än någonsin att hitta vägar att minska herbicidanvändningen eller att helt gå över på andra […]

Läs mer
God Jul & Gott Nytt År

Från oss alla på Agroväst Livsmedel tackar vi för året som gått och önskar er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År under 2023.

Läs mer
Agroväst firade 30 år

Den 27 oktober firade Agroväst 30-årsjubileum på Skara Stadshotell. Totalt deltog drygt 150 personer från branschen som fick en möjlighet att få en närmare inblick i Agrovästs verksamhet och hur man tän-ker sig framtiden. I dagsläget bedriver och deltar Agroväst i ett 40-tal nationella och internationella projekt och man är idag cirka 20 personer i […]

Läs mer

Projekt i programmet

Hittade inga projekt.

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.