PrecisionsTV

Här hittar du innehåll från vår Youtube-kanal. Prenumerera gärna på uppdateringar!

Visar en beskrivning av hur man tar jordprover för biologisk markkartering.

En kort beskrivning av hur inomfältsvariationen påverkar växtnäringsbehovet

Variation, markkartering och dränering inom precisionsodling

Röster om precisionsodling

Kalkning inom precisionsodling

Guidesystem inom precisionsodling

Gödsling inom precisionsodling

Sprutning inom precisionsodling

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.