Navigering / Guidning

Intresset för guidesystem och autostyrning är stort hos många lantbrukare. Tanken är att undvika onödigt överlapp vid såbäddsberedning och sådd som senare genererar både dubbelgödsling och dubbelbekämpningar i de överlappade arealerna. Autostyrning borde därmed ha en positiv miljöpåverkan.

En undersökning från 2007 där avstånd mellan befintliga körspår inmättes med RTK-GPS på nio fält i sydvästra Sverige undersökte skillnaden i överlappning mellan olika tekniker. Både körspår som skapats på traditionellt sätt med spårmarkör och där man använt autostyrning med GPS förekom. Resultaten visade att variationen i avstånd mellan körspår på fält där man använt autostyrning var betydligt mindre än på fält där man använt spårmarkör. Där man använt GPS med hög noggrannhet var variationen obetydlig och avståndet mellan körspår var det som ställts in i utrustningen. Även om antalet fält i undersökningen var litet, indikerade resultaten att det går att undvika överlapp och mistor om man använder autostyrning med en bra GPS. För spårmarkör verkar överlapp på 2-3 % vanligt.

Visar hur stort det totala överlappet blev vid olika arealer som en sammanfattning av resultaten i undersökningen nedan. Den överlappande ytan för RTK-GPS var obefintlig.

Utöver minskad överlappning när man kör med autostyrning, slipper föraren också koncentrera sig på att styra rakt, vilket gör att man blir en bättre förare och orka mer. Ett guidesystem visar föraren hur man ska köra, medan autostyrning antingen kan vara kopplad till ratten, eller direkt till traktorns styrsystem. Tillgången till RTK-GPS har gjort att man på ett par cm när kan bestämma sin position i realtid. Det är dock inte lätt att veta vilket system man ska välja eller att värdera den nytta man kan få av en investering. Vad man ska välja beror på gårdens storlek och vilka behov av noggrannhet man har. I spannmålsodling kan det räcka med en noggrannhet på +/- 20 cm, vilket kan fås till en lägre kostnad. Har man radodlade grödor krävs en noggrannhet på +/- 2 cm och då behövs en RTK-GPS vilket blir dyrare. Kostnaderna minskar dock kontinuerligt genom teknikutveckling och att fler traktorer är förberedda för autostyrning redan vid tillverkningen.

Kalkyler för automatisk avstängning av spruta samt guide- och autostyrsystem finns under sidan Räkna på lönsamheten.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.