Från karta till redskap

Gödselgivan varieras genom att utmatningshastigheten ändras. Med mekanisk styrning av utmatningen ändras gödselgivan genom att körhastigheten varieras. Om givan ska kunna ändras oavsett körhastighet och kunna styras via en datamodul, måste utmatningen styras elektroniskt. De flesta gödselspridare, kalkspridare och sprutor som säljs idag har eller kan utrustas med elektronisk styrning av maskinens utmatning, istället för den traditionella mekaniska styrningen. Det innebär att det också kan vara möjligt att koppla till en GPS-datamodul för varierad spridning efter en digital karta.

Styrmodulen kommer oftast från spridartillverkaren och kan kopplas samman med en GPS-datamodul som kan hantera kartmaterialet och GPS-informationen.

I Sverige används några olika fabrikat av styrmoduler för styrning av spridare och sprutor. De mest använda GPS-datamodulerna är Yara N-Sensor, LH-Agro och FarmSiteMate (programvara för styrning från handdator).

Möjligheten att koppla samman skilda spridarfabrikat med olika fabrikat av GPS-datamoduler varierar.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.