Verktygsportal

Verktyg för precisionsodling

Här finns det enkla verktyg man kan använda utan kostnad som till exempel kan användas för att utvärdera nyttan av precisionsodling på den egna gården. Kom ihåg att alla verktyg kan innehålla felaktigheter, använd dem med sunt förnuft.

Digitala åkermarkskartan - Markdata.se

Detaljerad lerhaltskarta över Sverige - ladda även med egna data. Styrfiler för utsäde eller strukturkalk.

N-gödsla efter satellit - CropSAT.se

Med CropSAT kan du ta fram styrfiler för varierad kvävegödsling eller växtskyddsmedel.

Räkna på lönsamheten

Med Precisionsskolans Excelkalyler kan du räkna på lönsamheten för varierad fosfor-och kaliumgödsling.

Gödsla efter markkartan

I PrecisionWizard kan du ta fram styrfiler för varierad gödsling efter din egen markkartering t ex fosfor, kalium, magnesium och koppar.

Titta på dina fält

På webportalen Lantbruk.se kan du utforska dina fält och jämföra variationsmönster hos gröda och jordart. Här finns även väderdata.

Beräkna N-givan till höstraps

Här kan du beräkna vårgivan till höstraps med hjälp av grödans kväveupptag på hösten.

Från UAV till gödsling

Hantera dina UAV-bilder med automatik i Solvi. Skapa UAV-kartor över fälten och generera tilldelningsfiler.

(extern länk)

Bedöm kväveupptaget i höstvete

Hur kan man bedömma kväveupptaget i  nollrutor i höstvete med hjälp av en  Yara N-tester och Trimble GreenSeeker.

Greppamodul

Rådgivningsmodul om precisionsodling.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.