Projekt

POS-projekt

Genom basfinansieringen kan normalt ett antal mindre projekt genomföras varje år. Dessa pilotprojekt är sedan tänkta att kunna ligga till grund för större projekt där finansiering söks från t ex olika forskningsstiftelser. En del av projekten har även kompletterande finansiering från andra finansiärer.

Pågående projekt

  • Metod för bedömning av behov av tillväxtreglering i stadium 30-31
  • Spektral reflektansmätning för bedömning av svampbehandlingseffekter
  • Teknikprovning för snabb bestämning av mullhalt
  • Koppling av N-sensor gödsling till proteinhaltskartering
  • Skottreduktion i olika sorters höstvete vid olika kvävegivor

​Några avslutade projekt

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.