Datahantering - från data till styrfil

På marknaden finns flera program som kan hanterar koordinatsatta data, ta fram kartor och göra styrfiler och tilldelningskartor. Dataväxt och Näsgård Mark gör växtodlingsprogram där tillval med kartfunktioner finns tillgängliga. För mer information om dessa: www.datavaxt.se samt http://www.datalogisk.se.

PrecisionWizard (Pwiz)
POS har tagit fram ett gratisprogram som hjälper dig att räkna om data från tex en markkartering till en styrfil som kan användas i Farm Site Mate (FSM) eller Yara N-Sensor. Det är också möjligt att överföra log-filer från Yara N-Sensor till ESRI Shape-format samt transformera data mellan koordinatsystemen WGS84, RT90 och Sweref99 TM.

I FSM skapas en karta i form av ett rutnät över skiftet för vilket man avser göra styrfilen. FSM använder kartor som ligger i koordinatsystemet WGS84 – vanligt när man arbetar med koppling till GPS. I PWiz förväntas markkarteringsdata (eller andra punktdata) vara lagrade i koordinatsystemet RT90 2,5 gV. PWiz sköter automatiskt omräkning från markkarteringsdata i RT90 till skifteskartan i WGS84. För att göra styrfiler till Yara N-Sensor ska man ha tillgång till både en fältgräns och markkarteringsdata i RT90. PWiz räknar om och interpolerar dessa data automatiskt till en styrfil som passar N-Sensorn. Med PWiz går det dessutom att läsa in log-filer (i csv-format) till kartprogram. Olika typer av mätdata kan interpoleras till ett gemensamt nät av punkter vilket gör det möjligt att väga  samman uppgifter från t.ex. skördekartering och markkartering. Det går också att importera data från t.ex. DataVäxt Gårdskarta. Programmet kan laddas ner gratis under rubriken Verktygsportal på Precisionsskolans hemsida.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.