Rapporter

Här kan du hitta information om projekt och dokumentation från POS

Rapporter (på svenska)

POS rapportseriehär>>
Pga databasens uppbyggnad kan det även förekomma andra rapporter i listan

Rapporter från SLU om precisionsodlinghär>>

Rapporter från JTI, här>>

Precisionsodling - Teknik och möjligheter Sammanställd av Christina Lundström m fl 2001, här>>
Denna rapport har många år på nacken men är faktiskt fortfarande till stora delar aktuell,

Markkarteringsbroschyren från Jordbruksverket, här>>

Publicering i vetenskapliga tidskrifter (på engelska)

Länk till tidskriften Precision Agriculture, här>>

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.