Fasta körspår - CTF

Fasta körspår eller Controlled Traffic Farming (CTF) är en metod som kan minska den negativa markpackningen som förorsakas av de allt tyngre maskinerna. Tanken är att maskinparken anpassas så att man alltid använder samma körspår, och på det sättet skiljer på den jord som odlas och den som maskinerna kör på.

Mycket tyder på att detta kan ge minskade maskinkostnader och samtidigt en skördeökning och förbättrad markstruktur. Mer om CTF finns via nedanstående länkar:

What is CTF? - länk till CTF Europe's hemsida

CTF Europe's danska sidor   - många exempel och aktuell information

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.