Kontakt

Samordnare POS & Precisionsskolan

Sofia Kämpe
Agroväst
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel: 0733 – 10 78 69
E-post: pos@dev.agrovast.se

Projektledare

Bo Stenberg
SLU, Inst för mark och miljö
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel: 0511-67000
E-post: bo.stenberg@slu.se

Teknik, sensorer, GPS

Knud Nissen
Yara AB
Box 63
SE-532 21 Skara
Tel: 070-5374699
E-post: knud.nissen@yara.com

Samverkanslektor

Mats Söderström
SLU, Inst för mark coh miljö
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel: 0511-67000
E-post: mats.soderstrom@slu.se

GIS, sensorer

Johanna Wetterlind
SLU, Inst för mark och miljö
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel: 0511-67000
E-post: johanna.wetterlind@slu.se

Webbmaster

Ulrika Åkesson
Agroväst
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel:0703 – 10 56 30
E-post: ulrika.akesson@dev.agrovast.se

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.