Satellitbilder

Satellitbilder kan användas på samma sätt som Yara N-sensor. Satelliten  tar bilder på marken, från vilket man sedan beräknar olika index för exempelvis skörd och kväveinnehåll. Fördelen med satellitbilder är att man får bilder över stora områden. Nackdelarna är kostnader, att det är en fördröjning mellan tillfället då bilden togs tills man får tillgång till bilden och att molnigt väder omöjliggör bra bilder samtidigt som perioden då bilden måste tas är relativt kort. Detta medför en viss osäkerhet. Försök har gjorts att bland annat använda satellitfotografering för att utveckla bättre prognosmodeller för kvalitet och kvantitet hos maltkorn både regionalt och på fältnivå (Söderström et al. 2009).

I Greppas precisionsodlingsmodul används satellitbilder från vilka vegetationsindex har beräknats för att ha som diskussionsunderlag i rådgivningen.

Maltkornsfält på satellitbild (Söderström et al, 2009)
© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.