Precisionsskolan

Precisionsodling, växtplatsanpassad odling eller platsspecifik odling innebär att man varierar olika odlingsåtgärder efter variationen inom fältet, istället för att styra efter medelvärdet. Genom att ta hänsyn till variationen används tillgängliga resurser, såväl tillförda, som från marken, på effektivast möjliga vis. Målet är att förbättra kvaliteten, öka skörden och minska påverkan på den omgivande miljön.

Odlingsförutsättningarna på ett fält ändras ofta över korta avstånd beroende på åkermarkens naturliga variation. Denna beror på makens historia, där många faktorer såsom topografi, odlingshistoria, modermaterial och klimat spelar in. Dessa faktorer medför att jorden varierar både i sin kemiska och fysikaliska sammansättning.

Den kemiska sammansättningen bestämmer näringsförhållanden och pH, medan de fysikaliska egenskaperna, såsom textur och struktur, bland annat styr markens känslighet för packning och dess vattenhållande förmåga. Innehållet av organiskt material och kvaliteten på detta är också starkt knutna till markens historia och av avgörande betydelse för en jords egenskaper. Kännedom om markens och grödans beskaffenhet och egenskaper på varje enskild plats är därför viktigt.

Påbörja Precisionsskolan här

Precisionsskolans olika delar hittar du nedan! Du hittar även Verktygsportalen och mer information i menyn i högerkolumnen.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.