Om POS

Precisionsskolan

Precisionsskolan startade som en artikelserie i Yaras tidning Växtpressen 2002. Senare utvecklades materialet till ett bakgrundsunderlag för Greppa Näringens precisionsodlingsmodul. Nu har vi gått vidare med denna sajt www.precisionsskolan.se, där tanken är att alla som är intresserade av precisionsodling ska kunna lära sig mer om teorin bakom begreppen, ta del av verktyg och kalkyler, ta del av nyheter och interagera med andra intresserade via www.facebook.com/precisionsskolan. Precisionsskolan är en del av POS, läs mer nedan.

Precisionsskolan har utvecklats med medel från Stiftelsen SLO-fonden http://ksla.se

Precisionsodling Sverige (POS)

Precisionsodling Sverige (POS) är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige. Verksamheten startade 1996 under namnet Precisionsodling i Väst.

Arbetet drivs i projektform med en basfinansiering från Agroväst Livsmedel AB. Aktiva i POS är främst forskargruppen för Precisionsodling och pedometri, SLU i Skara som tillhör Inst. för mark och miljö, Hushållningssällskapet, Lantmännen, Yara AB i Sverige, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och lantbrukare i Sverige.

Genom basfinansieringen kan normalt några mindre pilotprojekt genomföras varje år som sedan är tänkta att ligga till grund för större projekt där finansiering söks från t ex olika forskningsstiftelser. POS medverkar gärna i projektansökningar och kan ofta bidra med data och tekniskt stöd för precisionsodlingsinriktade projekt.

Alla som har intresse av precisionsodling är välkomna att kontakta POS.

GDPR

Gällande hantering av personuppgifter i de sammanhang det förekommer följer vi Agrovästs personuppgiftspolicy.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.