Titta på dina fält

I portalen Lantbruk.se har Dataväxt samlat de allra senaste satsningarna inom precisionsodling. I dagsläget har 3 olika delar lanserats: Växtodling, Kartering och Väder, läs mer om varje del nedan. Fler tjänster och funktioner kommer succesivt att inkluderas.

Kartering och Väder är gratis att använda, men för att logga in på delen Växtodling behöver du ett giltigt underhållsavtal för växtodlingsprogrammet DataVäxt.

Växtodling

Synkning av data mellan ditt växtodlingsprogram DataVäxt 6 och portalen Lantbruk.se ger möjlighet till ännu fler avancerade tjänster, som t.ex. Tidsaxeln. Tidsaxeln visar överskådligt när insatser gjorts, hur historiska växtodlings- och väderdata sett ut vid samma tid och ger detaljerade prognoser över unika skiften.

Kartering

Presentera all din geografiska information på ett överskådligt sätt! Idag sparas den geografiska informationen, t.ex. från skördekartering från tröskor, avläsningar från kvävesensorer, markkarteringar, satellitbilder, information från UAV:s m.m., i många olika filformat. Genom portalen Lantbruk.se är några knapptryck allt som krävs för att filtrera och presentera all din information – snabbt, enkelt och överskådligt för ögat.

Väder

Historisk och aktuell väderdata samlad och redovisad för just ditt skifte! Se ackumulerad nederbörd sedan sådd, medeltemperatur sedan senaste gödsling eller räkna daggrader för att bedöma risken för insektsangrepp. Jämför sedan alltihop med säsongen 2012 – eller 1992!

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.