Räkna på lönsamheten

Med Precisionsskolans Excelkalyler kan du räkna på lönsamheten för varierad fosfor-och kaliumgödsling. 

Precisionskalkylen

Precisionskalkylen är i Microsoft Excelformat. OBS! När du startat filen måste du som första åtgärd tillåta att makro körs om det ska fungera.

Här finns automatisk beräkning av spatiala nyckeltal för P, K och kalk samt även av behov. Export av fil för visning av behovskartor i Google Earth med hjälp av programmet PWiz-GE .

Dessutom finns en flik med N-Sensorkalkylen där du får en uppfattning om kostnader och vinster för din gård

Automatisk avstängning av spruta

Med hjälp av digitala kartor och GPS-mottagare finns det reglerutrustning som automatiskt kan slå av och på sprutrampens enskilda sektioner eller munstycken.

Guidesystem och autostyrning

Här kan du beräkna hur du kan minska kostnaderna med guidningssystem och automatisk styrning

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.