Gödsla och kalka efter markkartan med PrecisionWizard

I PrecisionWizard (PWiz) kan du kan du ta fram styrfiler (tilldelningsfiler) för varierad gödsling efter din egen markkartering t ex P, K, Mg och Cu (notera att PWiz är byggt för några år sedan och förutsätter koordinater i RT90 - numera är ofta koordinater i Sweref99TM)

Behovskartor och styrfiler

I moderna markkartor eller på N-Sensorkartor kan närings- och kalkbehov beräknas i ett fint rutnät över hela fältet. Man får då en behovsberäkning som varierar kontinuerligt över hela fältet. Med hjälp av ett datorprogram beräknas behovet av kalk, växtnäring eller växtskyddsmedel för varje plats på fältet.  Ofta görs detta i ett rutnät som täcker hela fältet, kanske med rutor i storleksordningen 20x20 m.

Från data till styrfil

PrecisionWizard (Pwiz) är ett gratisprogram som hjälper dig att räkna om data från t ex en markkartering till en styrfil som kan användas för varierad tilldelning i terminaler som kan läsa s.k. shapefiler (bl a John Deere, AgLeader och Trimble, samt FarmSiteMate (FSM; heter numera Farm Works Mobile)), och dessutom Yara N-Sensor. I manualerna refereras till "SiteMate" när det är frågan om shapefiler, men sådana kan alltså användas i flera olika typer av terminaler.

PWiz innehåller vissa funktioner som underlättar skapandet av styrfiler, men man kan behöva utföra en del annan bearbetning av datafllerna, och kanske vill man rita upp filerna i ett datorprogram för att se hur de ser ut. Bästa gratisprogrammet som kan allt sådant är QGIS (http://www.qgis.org). Där kan man skapa shapefiler från textfiler, transformera koordinater, göra beräkningar i tabeller, dela skiften mm. Det kan vara bra att använda ett sådant program ihop med PWiz.

PWiz räknar om och interpolerar markkarteringsdata automatiskt till en styrfil. Olika typer av mätdata kan interpoleras till ett gemensamt nät av punkter vilket gör det möjligt att väga  samman uppgifter från t.ex. skördekartering och markkartering. Det går också att importera data från t.ex. DataVäxt.

För att göra en styrfil behöver du ladda ner blockkartan för ditt län (i fältet till höger) om du inte redan har dina fält i shapeformat.

Markkarteringsdata kan också öppnas i Precisionskalkylen för beräkning av lönsamhet. Vill man göra interpolerade kartor som visas i Google Earth går man via Precisionskalkylen. Manual för detta finns i listan till höger.

© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.