CropSAT Höstrapskalender 2017

Sept:26. Okt:1,6,11,16,21,26,31. Nov:5,10,15,20,25,30

Sept:27. Okt:2,7,12,17,22,27. Nov:1,6,11,16,21,26

Sept:28. Okt:3,8,13,18,23,28. Nov:2,7,12,17,22,27

Sept:29. Okt:4,9,14,19,24,29. Nov:3,8,13,18,23,28

Sept:25,30. Okt:5,10,15,20,25,30. Nov:4,9,14,19,24,29

Mer här om hur man beräknar kvävegivan på våren mha kväveupptaget på hösten.

För att bilder ska vara aktuella måste det vara molnfritt. Dis och molnskuggor kan göra så att bilder inte kommer med. Solvinkeln är väldigt låg under den här perioden. Det kan påverka vegetationsindexvärden och t ex skuggor från träd kan påtagligt påverka delar av fält.