Agroväst deltar på mässan Lantbruket i Centrum i Lidköping

Lantbruket i centrum 2024 | Agroväst

Välkommen att ta del av vad hela lantbruket har att erbjuda på ett och samma ställe! Delta i ett unikt arrangemang där lantbruket flyttar in i Lidköping stad.

Fokuset faller på mässans fyra tydliga fokusområden, allt för att göra det så lätt som möjligt för er besökare att hitta rätt. Inomgårdsutrustning, Maskiner, Förnödenheter, Rådgivning och Tjänster.

Datum: 15-16 maj 2024
Plats: Future Farming området, monter N10

2024 Lantbruket i Centrum | Agroväst

Vi är innovationspartner på mässan

Agroväst och Länsförsäkringar Skaraborg är innovationspartners och kommer att presentera föredragshållarna på Future Farmingscenen under mässdagarna. Välkommen att lyssna på spännande projekt och produkter för framtiden!

Vi kommer även att arrangera Gröna Möten som kommer handa om Generationsskifte. Se nedan.


Projekt som du kan lära känna lite närmare i monter N10 under mässdagarna:

ROLIS logotype | Agroväst

Hur ser vi till att de lokala livsmedelskedjorna är robusta och hållbara nog att kunna producera mat både nu, i framtiden och vid en eventuell kris?

I projektet ROLIS - Robust livsmedelsförsörjning genom samverkan letar 7 kommuner och 7 kunskapsorganisationer lösningar tillsammans. Detta genom praktiska tester med demonstrationsodling, produktutveckling av svinn, framtagande av lokal beredskapsmat samt kunskapsspridning.

Föredrag på Future Farmingscenen
16 maj, kl. 10.30
Välkommen att lyssna till Sofie Skalstad, Grästorps Kommun

Oper8 logotype| Agroväst

Vilka metoder kan hjälpa oss att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket?

Fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider och det blir allt svårare att ta fram nya kemiska bekämpningsmedel. Dessutom har användningen av glyfosat ifrågasatts under en längre tid. Att ta fram olika lösningar för att dra ner på användningen av kemiska ogräsmedel är därför nödvändigt. Ett initiativ är projektet Oper8 där företrädare från 7 länder i Europa delar med sig av olika metoder och resultat

Föredrag på Future Farmingscenen
16 maj, kl. 11.30
Välkommen att lyssna till Thomas Johansson, Agroväst

SmartAgri logotype | Agroväst

I projektet SmartAgri ger vi din idé växtkraft

SmartAgri är en innovationshubb som ger​ stöd till små och medelstora teknikföretag som utvecklar lösningar till lantbruket och som genom digitalisering vill stärka sitt kunderbjudande. ​Vi stöttar även lantbruket i adoptionen av ny teknik och digitala lösningar genom kunskapsspridning.
Vi erbjuder behovs- och möjlighetsanalyser, idéutveckling, stöd att attrahera finansiering, inkubator, coachning, mötesplatser och nätverksträffar och seminarieserier.

Föredrag på Future Farmingscenen
15 maj, kl. 10.30
Välkommen att lyssna till Anders Johansson, Agroväst och Tomas Johansson, RISE

Vallen, gårdens gröna guld – bioraffinering av vall ger upphov till
nya affärsmöjligheter i den gröna omställningen.

Projektet Green Valleys har genom grön bioraffinering av vall kunnat utvinna ett grönt protein som kan ersätta importerad soja och restprodukterna kan används till bland annat produktion av biogas och biokol eller som råvara till textil- och förpackningsindustrin. En ökad andel vall i växtföljden bidrar dessutom till högre avkastning på efterföljande grödor, ökad biologisk mångfald och ökad kolinlagring i marken samt minskat näringsläckage och lägre behov av bekämpningsmedel och konstgödsel.

Föredrag på Future Farmingscenen
15 maj, kl. 11.30
Välkommen att lyssna till Agnes Falkeberg-Broli, Angroväst och Karolina Berngström, VGR

Baby Grain Passport

Baby grain passport – Kvalitetssäkrad och hållbart odlad spannmål till barnmat

I detta samverkansprojekt arbetar vi med livsmedelssäkerhet, spårbarhet och hållbarhet i produktionen av spannmål för barnmat.
Vi arbetar med följande områden:
1) Hitta fält med låg kadmiumhalt genom digital markkartering. 2) Producera spannmålen hållbart genom precisions-gödsling. 3) Undvika fusariumtoxiner genom risk-modellering. 4) Planera inköp och spåra partier.

Samster logotype

Kan man nyttja solen för att torka spannmål?

Vårt projekt utvecklar en lösning som minskar driftkostnader, CO2-utsläpp och beroendet av inköpta bränslen. Lösningen bygger på att nyttja solenergi i kombination med annan energibesparande teknik. Resultatet blir en varmluftsprocess som är tillförlitlig, kostnadseffektiv och fossilfri, och ska kunna ersätta eller komplettera en vanlig oljebrännare som används i en befintlig spannmålstork.
Utöver torr varmluft levererar enheten även kall luft till kylningen av den torkade varan.

Välkommen på kostnadsfritt evenemang under mässdagarna på Lantbruket i Centrum!

Generationsskifte lantbruk   | Agroväst

Gröna Möten - Att navigera övergången från en generation till nästa.

Generationsskifte i lantbruket utgör en avgörande och komplex process som påverkar både den ekonomiska hållbarheten och den kulturella kontinuiteten inom jordbrukssektorn. Medan det traditionella familjedrivna jordbruket har varit en grundsten i många samhällen under lång tid, står det inför utmaningar när äldre generationer går i pension och yngre generationer står inför beslutet att ta över gården eller inte.

Denna övergång kräver noggrant planerande, kommunikation och förberedelse för att säkerställa en smidig övergång och bevara gården för framtida generationer. Vi kommer att utforska de olika aspekterna av generationsskiftet i lantbruket och dess betydelse för både den ekonomiska och kulturella hållbarheten.

När: den 15 och 16 maj - samma program båda dagarna

Gröna Mötena är ett samarrangemang mellan LRF, Sparbanken Lidköping och Agroväst Gröna Möten.

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.