Hållbarhetsarbete lyfts i podd

I det femte och för säsongen avslutande avsnittet i podden "På lantbrukets hållbarhetsfront" belyses några framåtriktade insatser inom pågående hållbarhetsarbete i det svenska lantbruket. Bland inslagen får vi lyssna till Thomas Börjesson, Agroväst, som driver EIP-projektet Infofusion Fusarium.

Infofusion Fusarium är en innovation som ska ge lantbrukaren stöd för att bedöma risken för höga fusariumangrepp på den egna gården. Parallellt utvecklas även en lösning för företag inom spannmålsbranschen som behöver tidiga prognoser över större områden för att optimera råvaruflöden från bonden in till spannmålslager. Innovationen visualiserar hur stor risk det är för kraftiga angrepp och höga mykotoxinhalter, främst DON. Därmed kan onödiga bekämpningar undvikas som idag ofta görs för säkerhets skull. Ett webbaserat verktyg där hänsyn tas till en rad olika variabler och värderar dess samband, till exempel odlingsplats, väder, växtodlingsåtgärder reducerar risken för att leveransen inte blir godkänd som livsmedelsråvara.

Avsnittet heter "Den blomstertid som nu kommer". Samtliga avsnitt hittills publicerade finner du här :

Ulrika Åkesson, Agroväst

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.