Månadsarkiv februari 2020

Investering i frisk gröda ger högre utbyte

FN har utropat år 2020 till det internationella växtskyddsåret.  FAO och internationella växtskyddskonventionen vill öka medvetenheten och kunskapen om tillståndet i världen gällande växter. Man vill med satsningen visa på betydelsen av friska växter kopplat till de globala hållbarhetsmålen. I Sverige ser vi ett ökat svamptryck och det gäller att vara uppmärksam på sjukdomar för att hålla grödan frisk. Därtill händer det mycket på växtskyddsfronten med preparat som fasas ut och nya som blir godkända. Gröna Möten tillsammans med Soyl och Lantbrukets affärer bjöd in till en heldag i Skövde 4 februari 2020 där expertis fanns på plats för spridning
Läs mer...

Akademiens A W Bergstenpris går i år till Jan Rundqvist

A W Bergstenpristagare Jan Rundqvist Det prestigefyllda priset som årligen delas ut till person som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av sådan utmärkelse delades 28 januari 2020 ut till skaraborgaren Janne Rundqvist. Förra veckan fick Janne under högtidliga former på Stockholms Stadshus motta priset för sitt stora engagemang i att utveckla ett konkurrenskraftigt jordbruk i Sverige, genom att kombinera utveckling av nya affärsidéer och affärsområden med ett genuint intresse av tillämpad forskning,
Läs mer...